Het jongerenwerk in de gemeente Noordwijk is zowel binnen als buiten actief

Jongerenwerkers zijn ook op straat actief, kennen hun jongeren, zijn aanspreekbaar en herkenbaar in de wijken aanwezig. Ze zijn open, duidelijk en eerlijk tegen de jongeren en bewoners en spreken hen aan op hun verantwoordelijkheden. Ze helpen jongeren de gevolgen van hun acties in te zien om zo betere keuzes te maken in het gebruik van de openbare ruimte.

Samen met jongeren, buurtbewoners en gemeente wordt gezocht naar passende oplossingen voor knelpunten. Jongerenwerkers signaleren wensen en problemen bij jongeren en buurtbewoners, gaan daarmee direct aan de slag en rapporteren dit bij de betrokken partners.

Het jongerenwerk in de gemeente Noordwijk heeft door de transitie in de jeugdzorg een aardige transformatie ondergaan. Zo is het jongerenwerk van organiseren van activiteiten voor jongeren naar jongeren laten participeren met activiteiten en evenementen (jongeren doen zoveel mogelijk zelf) naar faciliteren van activiteiten gegaan. Dit houdt in dat de jongerenwerkers vooral aansluiten bij de bestaande activiteiten die voor de jeugd worden georganiseerd door andere maatschappelijke organisaties.

Het jongerenwerk is in de 3 kernen te vinden op straat waar jongeren in de leeftijd 12 tot 18 jaar terecht kunnen voor vragen en advies, maar ook om zelf activiteiten te bedenken en met ondersteuning van het jongerenwerk uit kunnen voeren. Ook zet het jongerenwerk in op de talenten van jongeren en worden er workshops aangeboden om hun talent te ontwikkelen. Daarbij moet gedacht worden aan koken, DJ-en, zingen, dansen, etc. Jongeren worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen.

Het jongerenwerk helpt jongeren met vragen over zaken waar zij tegenaan lopen zoals school, seks, werk, familie, pesten, relaties etc. Jongeren kunnen bij het jongerenwerk terecht en zij kunnen ook door hen begeleid worden in een kort laagdrempelig traject. Dit om jongeren een duwtje in de goede richting te geven naar volwassenheid.