Het jongerenwerk in de gemeente Noordwijk is zowel binnen als buiten actief

Jongerenwerkers zijn ook op straat actief, kennen hun jongeren, zijn aanspreekbaar en herkenbaar in de wijken aanwezig. Ze zijn open, duidelijk en eerlijk tegen de jongeren en bewoners en spreken hen aan op hun verantwoordelijkheden. Ze helpen jongeren de gevolgen van hun acties in te zien om zo betere keuzes te maken in het gebruik van de openbare ruimte.

Samen met jongeren, buurtbewoners en gemeente wordt gezocht naar passende oplossingen voor knelpunten. Jongerenwerkers signaleren wensen en problemen bij jongeren en buurtbewoners, gaan daarmee direct aan de slag en rapporteren dit bij de betrokken partners.

Het jongerenwerk in de gemeente Noordwijk heeft door de transitie in de jeugdzorg een aardige transformatie ondergaan. Zo is het jongerenwerk van organiseren van activiteiten voor jongeren naar jongeren laten participeren met activiteiten en evenementen (jongeren doen zoveel mogelijk zelf) naar faciliteren van activiteiten gegaan. Dit houdt in dat de jongerenwerkers vooral aansluiten bij de bestaande activiteiten die voor de jeugd worden georganiseerd door andere maatschappelijke organisaties.

Het jongerenwerk is in de 3 kernen te vinden op straat waar jongeren in de leeftijd 12 tot 18 jaar terecht kunnen voor vragen en advies, maar ook om zelf activiteiten te bedenken en met ondersteuning van het jongerenwerk uit kunnen voeren. Ook zet het jongerenwerk in op de talenten van jongeren en worden er workshops aangeboden om hun talent te ontwikkelen. Daarbij moet gedacht worden aan koken, DJ-en, zingen, dansen, etc. Jongeren worden gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen.

Het jongerenwerk helpt jongeren met vragen over zaken waar zij tegenaan lopen zoals school, seks, werk, familie, pesten, relaties etc. Jongeren kunnen bij het jongerenwerk terecht en zij kunnen ook door hen begeleid worden in een kort laagdrempelig traject. Dit om jongeren een duwtje in de goede richting te geven naar volwassenheid.

Wat doen we?

Jongerenwerkers zijn opvoeders in de vrije tijd en met als doel om jongeren te ondersteunen naar volwassenheid. Dit doen we door:

  • Contact leggen met groepen jongeren op straat om hun wensen en eventuele problemen in kaart te brengen.
  • Jongeren ondersteunen, motiveren en begeleiden in het opzetten van activiteiten of projecten.
  • Bemiddelen tussen jongeren onderling en/of derden zoals buurtbewoners, middenstanders, gemeente, politie en overige instanties.
  • Een adviserende en ondersteunende rol hebben voor instanties die gericht zijn op onze doelgroep.
  • Signaleren van problemen bij individuele jongeren en hier passende ondersteuning voor aanbieden en eventueel doorverwijzen naar de hulpverlening.
  • Door het toepassen van verschillende methodieken jongeren bewust maken van hun gedrag, vaardigheden en mogelijkheden.
  • Ondersteuning van individuele jongeren binnen de groep op het vlak van scholing, werk, gezondheid, thuissituatie en vrije tijd.
  • Door het aanbieden van voorlichting met aansluitende thema‚Äôs de jongeren preventief ondersteunen en adviseren bij maatschappelijke vraagstukken.